Paletové hospodárstvo
Paletové hospodárstvo

Paletové hospodárstvo

 

Výrobky a tovar sú dodávané voľne uložené alebo na drevených paletách s rôznymi rozmermi. Ktorých cena je uvedená v cenníku predávajúceho. Za predanú paletu (obal) je kupujúcemu účtovaná cenníková cena, ktorá je splatná vždy s cenou výrobkov, tovaru a služieb. Kupujúci má právo palety, ktoré nakúpil od predávajúceho, ak sú nepoškodené a na ďalšie expedície použiteľné, vrátiť predávajúcemu do 4 mesiacov od nákupu. Pri vrátení nepoškodených paliet bude kupujúcemu odpočítané jednorazové opotrebenie (amortizácia) podľa cenníku výrobcu/dodávateľa. Výkupné ceny sú tiež uvedené v cenníku predávajúceho.

 

Palety sa vracajú voľne uložené na seba (nie do seba, okrem PORFIX a YTONG) podľa jednotlivých rozmerov a druhov. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prevzatie paliet v prípade ich poškodenia a nemožnosti ďalšieho použitia alebo po uplynutí 4 mesiacov od vystavenia daňového dokladu. 

 

Za poškodenú paletu sa považuje paleta, ktorá vykazuje najmä nasledovné vady:

  • Chýba, alebo je zlomená nožička (hranol) na palete.
  • Na ložnej ploche nie je dostatočný počet dosiek.
  • Dosky ložnej ploche sú zlomené, alebo chýba ich časť.
  • Dosky na ložnej ploche sú z okrajového dreva – prehnitá nožička alebo doska.
  • Dosky nesmú byť z tenkého dreva.
  • Paleta je v stave, kedy viditeľne stratila požadovanú pevnosť a tuhosť.
  • Pri manipulácii s paletou hrozia poranenia, toto sa týka vyčnievajúcich klincov.

Tieto podmienky sa môžu mierne líšiť v závislosti od dodávateľa materiálu, ktorý bol na palete uskladnený.

 

Postup pri vrátení paliet:

1. Pripravte si doklad o zakúpení paliet (faktúra, dodací list, pokladničný blok) ktorý predložíte skladníkovi a neskôr predajcovi
2. Skladník skontroluje kondíciu a počet Vami vrátených paliet a vhodné palety preberie, na základe čoho Vám vydá návratku.
3. S návratkou prejdete do predajne a predajca Vám na jej základe vráti sumu zníženú o amortizáciu podľa cenníka resp. vystaví dobropis.

 

Cenník paliet

Cenník paliet k 1.6.2024 nájdete tu - Cenník paliet