Formulár pre vratenie tovaru
Formulár pre vratenie tovaru

 

 

 

 

Nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom obalu spolu s týmto formulárom pre odstupení a dokladom o kúpe (fakturou) doručte na vlastné náklady do 14 dní od prevzatia tovaru na adresu:
 
 
 
BenátCentrum, spol. s r.o.
Tehelná 4
953 01 Zlaté Moravce