Formulár pre vratenie tovaru
Formulár pre vratenie tovaru

 

 

Nepoškodený a nepoužitý tovar v originálnom obalu spolu s týmto formulárom pre odstupení a dokladom o kúpe (fakturou) doručte na vlastné náklady

do 14 dní od prevzatia tovaru na adresu:

 

BenátCentrum, spol. s r.o.

Tehelná 4

953 01 Zlaté Moravce